Project settings

In ANT word er gebruik gemaakt van verschillende teams waar rechten aan gekoppeld kunnen worden, dit word per project ingeregeld. Op deze pagina worden de volgende zaken uitgelegt:

Deze zaken worden ingeregeld in de "project settings", om hier te komen kan er in het project genavigeerd worden naar de "Project apps menu" om vervolgens op de "Project settings" te drukken.

Project apps menu ๐Ÿ Š Project settings

Bij het aanmaken van een project word er altijd een team toegevoegd voor de admins, het admin team heeft alle rechten in het project en kan ook niet aangepast worden.

Teams toevoegen

Om rechten aan een team te koppelen moet er eerst een team toegevoeg worden, dit kan door op het te drukken. Hier kan de naam van het team ingevuld worden. Druk na het invullen van de naam op save om het team toe te voegen.

Team toevoegen ๐Ÿ Š Naam invoeren ๐Ÿ Š Save

Om de naam van een team aan te passen kan er op de naam gedrukt worden Om een team te verwijderen kan er op gedrukt worden.

Members toevoegen teams

Om members toe te voegen kan er in het team op gedrukt worden, vul hier de email van de gebruiker in en druk op save.

Member toevoegen ๐Ÿ Š email invoeren ๐Ÿ Š Save

Om een member te verwijderen kan er op achter de gebruiker gedrukt worden.

Tables

In het kopje " Tables" kunnen de rechten van de tabellen ingezien worden. Deze rechten moeten in de module zelf aangepast worden. Voor meer uitleg over het toevoegen van de rechten in de tabellen kan hier gedrukt worden.

Rechten geven teams

Om rechten tot de modules toe te kennen kan er genavigeerd worden naar MODULES.

Hier in is het overzicht van alle rechten te vinden. Om bepaalde rechten aan het team te geven kan er over de modules gehoeverd worden om vervolgens op enable te druken, als deze geactiveerd is word de module opgelicht. Om de rechten van de modules te ontnemen kan er over de moduele gehoeverd worden en op disable gedrukt worden.

Last Updated: 11/22/2022, 9:38:59 AM