Taken

In elk project van ANT kan je taken toekennen aan je mede-projectleden.

Overzicht

  1. Taak aanmaken
  2. Taak overzicht

Taak aanmaken

Om een nieuwe taak aan te maken drukt u op het taak icoon in de navigatiebalk 1️⃣. Na het drukken op het icoon komt de side bar tevoorschijn waar naar het taak overzicht gegaan kan worden of waar een nieuwe taak aangemaakt kan worden. Druk op “NIEUWE TAAK” 2️⃣ en vul in de pop-up de gegevens van de taak. Druk na het invullen van de taak op CREATE om de taak aan te maken.

Ook worden er taken aangemaakt zodra er in een workflow een stap gekopeld word aan iemand. Door op het workflow icoon voor de taak te drukken word u doorgestuurd naar de workflow.

Taak overzicht

Om een goed overzicht te krijgen van al uw taken kan het taak overzicht gebruikt worden. Om hier te komen, druk op het taak icoon navigatiebalk 1️⃣. Na het drukken op het icoon komt de side bar tevoorschijn waar nieuwe taken aangemaakt kunnen worden en alle taken ingezien kunnen worden, voor een beter overzicht kan er gedrukt worden op “TAAK OVERZICHT” 2️⃣.

Taken kunnen verschillende statussen hebben:

Status Type Icoon
Open Open
Planned Open
Processing Open
Failed Closed
Canceled Closed
Completed Closed

Taak inplannen

In het taak overzicht kunnen taken ingepland worden in de kalender. Aan de linker kant van het scherm worden alle ongeplande taken weergegeven, alle taken die verlopen zijn worden weergegeven met een rode uitroepteken.

Om een taak in te plannen kan op de ongeplande taak worden gedrukt. Een taak kan niet worden ingepland na de due date. Druk op de gewilde tijd waar u de taak wilt inplannen en sleep naar de tijd tot wanneer u bezig wil zijn met de taak.

Ingeplande taak updaten

Na het plannen van een taak kan deze altijd nog verplaatste worden. Druk op de taak die verplaatst moet worden, druk hierna op het edit icoontje 1️⃣. Na het drukken op het icoontje kom een pop-up tevoorschijn waar de taak geüpdatet kan worden.

Taken filteren

In het taak overzicht kunnen ook taken gefilterd worden, druk hiervoor op het filter icoon 1️⃣. Hier kan op allemaal verschillende dingen gefilterd worden, zodra u klaar bent om te zoeken kan er op SEARCH gedrukt worden.

Last Updated: 10/7/2022, 1:07:25 PM