Grote tabellen

Er zit een maximum op het aantal bytes dat we kunnen opslaan per rij. Dit maximum is 65000 Om het maximum te berekenen, kan je gebruik maken van onderstaande tabel:

Type kolom punten
integer 4
float 4
text 765
date 4
email 765
Dropdown var
sbscode 765
Last Updated: 5/2/2022, 8:53:26 AM